Tra cứu cây thuốc » Theo công dụng


Kết quả các loài có công dụng "Thuốc bổ"

BỒNG BỒNG

Tên khoa học: Dracaena angustifolia Roxb
Tên khác: Bòng bòng, Nam tỳ bà.
Công dụng: Thuốc bổ

Cù Đèn lá bạc

Tên khoa học: Croton Cascarilloides Raeusch. (C. cumingii Muell - Arg.)
Tên khác: Cù đèn Cuming, Khai đen
Công dụng: Thuốc bổ

Hoàng tinh hoa trắng

Tên khoa học: Disporopsis longifolia Craib.
Tên khác: Hoàng tinh hoa trắng, Vạn thọ trúc giả lá dài.
Công dụng: Thuốc bổ

Hoàng tinh hoa đỏ

Tên khoa học: Polygonatum kingianum Coll et Hemsl.
Tên khác: Hoàng tinh lá mọc vòng, Củ cơm nếp
Công dụng: Thuốc bổ

Ngũ gia bì chân chim

Tên khoa học: Schefflera octophylla (Lour.) Harms
Tên khác: cây chân chim, Nam sâm, cây lằng
Công dụng: Thuốc bổ

Rau tàu bay

Tên khoa học: Gynura Crepidioides Benth
Tên khác: không có
Công dụng: Thuốc bổ

Sâm bố chính

Tên khoa học: Abenmoschus moschatus ssp. tuberosus (Span.) Borss.
Tên khác: không có
Công dụng: Thuốc bổ

Sâm hồng

Tên khoa học: Ampelocissus Martini Planch., 1884
Tên khác: Hổ nho martin, Dây nho rừng
Công dụng: Thuốc bổ

Thống kê cây dược liệu

Theo loạiTheo tình trạng bảo tồn
  • - Sách đỏ: 16
  • - Quí hiếm & đặc hữu: 55
  • - Thông thường: 221
  • - Tuyệt chủng (EX): 13
  • - Rất nguy cấp (CR): 21
  • - Nguy cấp (EN): 24
  • - Sẽ nguy cấp (VU): 13
  • - Không đánh giá (NE): 210
  • - Ít nguy cấp (LR): 11
Tổng cây dược liệu: 292

.:: Tổng số truy cập ::.