Tra cứu cây thuốc » Theo công dụng


Kết quả các loài có công dụng "An thần, Gây ngũ"

BÌNH VÔI

Tên khoa học: Stephania rotunda Lour
Tên khác: Củ một, Dây mối trơn.
Công dụng: An thần, Gây ngũ

Cam

Tên khoa học: Citrus Sinensis (L.) Osheck (C. aurantium L. var. dulcis L.)
Tên khác: không có
Công dụng: An thần, Gây ngũ

Hà thủ ô trắng

Tên khoa học: Streptocaulon juventas Merr.),
Tên khác: Dây sữa bò
Công dụng: An thần, Gây ngũ

Lạc tiên

Tên khoa học: Passiflora foetida L
Tên khác: Nhãn lồng, hay chùm bao
Công dụng: An thần, Gây ngũ

Thống kê cây dược liệu

Theo loạiTheo tình trạng bảo tồn
  • - Sách đỏ: 16
  • - Quí hiếm & đặc hữu: 55
  • - Thông thường: 221
  • - Tuyệt chủng (EX): 13
  • - Rất nguy cấp (CR): 21
  • - Nguy cấp (EN): 24
  • - Sẽ nguy cấp (VU): 13
  • - Không đánh giá (NE): 210
  • - Ít nguy cấp (LR): 11
Tổng cây dược liệu: 292

.:: Tổng số truy cập ::.