Tra cứu cây thuốc » Theo công dụng


Kết quả các loài có công dụng "Thấp khớp, đau nhức khớp, tê thấp"

280.Dây Lõi Tiền

Tên khoa học: Stephania Hernandifolia (Willd.) Walp. (S. japonica (Thunb.) Miers var. bicolor (Blume) Forman)
Tên khác: Cây dây mối
Công dụng: Thấp khớp, đau nhức khớp, tê thấp

Bạch đàn hương

Tên khoa học: Premna Sp
Tên khác: không có
Công dụng: Thấp khớp, đau nhức khớp, tê thấp

Bèo sen

Tên khoa học: Eichhornia Crassipes (Mart.) Solms
Tên khác: Bèo tây, Bèo Nhật Bản, Bèo sen.
Công dụng: Thấp khớp, đau nhức khớp, tê thấp

Bí kỳ nam

Tên khoa học: Hydnophytum Formicarum Jack
Tên khác: Trái bí kỳ nam, Kỳ Nam Kiến, hay kỳ nam kiến
Công dụng: Thấp khớp, đau nhức khớp, tê thấp

Bưởi bung

Tên khoa học: Acronychia Pedunculata (L.) Miq. (A.laurifolia Blune)
Tên khác: Acronychia laurifolia Blume
Công dụng: Thấp khớp, đau nhức khớp, tê thấp

cà chua

Tên khoa học: Lycopersicon Esculentum Mill.
Tên khác: không có
Công dụng: Thấp khớp, đau nhức khớp, tê thấp

Cải củ

Tên khoa học: Raphanus sativus L. var. raphanistroides Mak
Tên khác: không có
Công dụng: Thấp khớp, đau nhức khớp, tê thấp

Câu Đằng

Tên khoa học: Uncaria Homomalla Miq. (U. tonkinensis Havil.)
Tên khác: Câu đằng Bắc, Dây móc câu, Dây đắng quéo hay Móc ó
Công dụng: Thấp khớp, đau nhức khớp, tê thấp

Thống kê cây dược liệu

Theo loạiTheo tình trạng bảo tồn
  • - Sách đỏ: 16
  • - Quí hiếm & đặc hữu: 55
  • - Thông thường: 221
  • - Tuyệt chủng (EX): 13
  • - Rất nguy cấp (CR): 21
  • - Nguy cấp (EN): 24
  • - Sẽ nguy cấp (VU): 13
  • - Không đánh giá (NE): 210
  • - Ít nguy cấp (LR): 11
Tổng cây dược liệu: 292

.:: Tổng số truy cập ::.