Tra cứu cây thuốc » Theo công dụng


Kết quả các loài có công dụng "Lợi tiểu, Thông mật, viêm đường tiết niệu"

277.Dây Khố Rách

Tên khoa học: Aristolochia Tagala Cham. (A. roxburghiana (Klotzch)
Tên khác: Mã đậu linh, Sơn dịch
Công dụng: Lợi tiểu, Thông mật, viêm đường tiết niệu

279.Dây Lõi Tiền

Tên khoa học: Stephania Longa Lour
Tên khác: không có
Công dụng: Lợi tiểu, Thông mật, viêm đường tiết niệu

Bèo cám

Tên khoa học: Lemna minor L.
Tên khác: Bèo cám
Công dụng: Lợi tiểu, Thông mật, viêm đường tiết niệu

Bìm bìm cảnh

Tên khoa học: Ipomoea Cairica (L.) Sweet
Tên khác: không có
Công dụng: Lợi tiểu, Thông mật, viêm đường tiết niệu

Bòng bong

Tên khoa học: Lygodium flexuosum (L.) Sw.
Tên khác: Bòng bong hay Thòng bong
Công dụng: Lợi tiểu, Thông mật, viêm đường tiết niệu

Cà trái vàng

Tên khoa học: Solanum xan- thocarpum Schrad. et Wendl.
Tên khác: Cà tàu
Công dụng: Lợi tiểu, Thông mật, viêm đường tiết niệu

Cây tay chuột

Tên khoa học: Dischidia Acuminata Cost
Tên khác: Dây hạt bí, Mộc tiền, Mộc tiền nhọn
Công dụng: Lợi tiểu, Thông mật, viêm đường tiết niệu

Chanh

Tên khoa học: Citrus aurantifolia (Christm et Panzer) Swingle (C. medica L. var. acida Hook.f.)
Tên khác: Chanh, Chanh ta
Công dụng: Lợi tiểu, Thông mật, viêm đường tiết niệu

Thống kê cây dược liệu

Theo loạiTheo tình trạng bảo tồn
  • - Sách đỏ: 16
  • - Quí hiếm & đặc hữu: 55
  • - Thông thường: 221
  • - Tuyệt chủng (EX): 13
  • - Rất nguy cấp (CR): 21
  • - Nguy cấp (EN): 24
  • - Sẽ nguy cấp (VU): 13
  • - Không đánh giá (NE): 210
  • - Ít nguy cấp (LR): 11
Tổng cây dược liệu: 292

.:: Tổng số truy cập ::.