Tra cứu cây thuốc » Theo công dụng


Kết quả các loài có công dụng "Lỵ, Tiêu hóa, Tiêu chảy, đau bụng"

Sầu đâu cứt chuột

Tên khoa học: Brucea Javanica (L.), Merr
Tên khác: Sầu đâu rừng, Xoan rừng, Khổ sâm nam
Công dụng: Lỵ, Tiêu hóa, Tiêu chảy, đau bụng

Video

Cá sấu thương phẩm

Thống kê cây dược liệu

Theo loạiTheo tình trạng bảo tồn
  • - Sách đỏ: 16
  • - Quí hiếm & đặc hữu: 55
  • - Thông thường: 221
  • - Tuyện chủng (EX): 13
  • - Rất nguy cấp (CR): 21
  • - Nguy cấp (EN): 24
  • - Sẽ nguy cấp (VU): 13
  • - Không đánh giá (NE): 210
  • - Ít nguy cấp (LR): 11
Tổng cây dược liệu: 292

.:: Tổng số truy cập ::.