Tra cứu cây thuốc » Theo công dụng


Kết quả các loài có công dụng "Lỵ, Tiêu hóa, Tiêu chảy, đau bụng"

Bạch đậu khấu

Tên khoa học: Elettaria cardamomum (L.) White
Tên khác: không có
Công dụng: Lỵ, Tiêu hóa, Tiêu chảy, đau bụng

Bàng hôi

Tên khoa học: Terminalia bellirica (Gaertn.) Roxb., 1805
Tên khác: Bàng nước, Nhứt, Bàng mốc, Choại, Mung trằng, Bông dêu.
Công dụng: Lỵ, Tiêu hóa, Tiêu chảy, đau bụng

Bình bát nước

Tên khoa học: Annona reticulata L.
Tên khác: không có
Công dụng: Lỵ, Tiêu hóa, Tiêu chảy, đau bụng

Bời lời nhớt

Tên khoa học: Litsea glutinosa (Lour.) Rob..
Tên khác: Bời lời đỏ, Bời lời nhớt, Bời lời dầu
Công dụng: Lỵ, Tiêu hóa, Tiêu chảy, đau bụng

Bông vàng

Tên khoa học: Allamanda cathartica L.
Tên khác: Bông vàng, Dây huỳnh
Công dụng: Lỵ, Tiêu hóa, Tiêu chảy, đau bụng

Cám trắng

Tên khoa học: Albizia Lebbekoides (DC.) Benth
Tên khác: không có
Công dụng: Lỵ, Tiêu hóa, Tiêu chảy, đau bụng

Cau

Tên khoa học: Areca Catechu L
Tên khác: Areca faufel Gaertn.
Công dụng: Lỵ, Tiêu hóa, Tiêu chảy, đau bụng

Cây Cầy

Tên khoa học: Irvingia Malayana Oliv. Ex Benn
Tên khác: Kơ Nia (Irvingiaceae)
Công dụng: Lỵ, Tiêu hóa, Tiêu chảy, đau bụng

Thống kê cây dược liệu

Theo loạiTheo tình trạng bảo tồn
  • - Sách đỏ: 16
  • - Quí hiếm & đặc hữu: 55
  • - Thông thường: 221
  • - Tuyệt chủng (EX): 13
  • - Rất nguy cấp (CR): 21
  • - Nguy cấp (EN): 24
  • - Sẽ nguy cấp (VU): 13
  • - Không đánh giá (NE): 210
  • - Ít nguy cấp (LR): 11
Tổng cây dược liệu: 292

.:: Tổng số truy cập ::.