Tra cứu cây thuốc » Theo công dụng


Kết quả các loài có công dụng "Đang cập nhật"

Chòi mòi trắng, Chòi mòi mảnh

Tên khoa học: Antidesma gracile Hemsl
Tên khác: không có
Công dụng: Đang cập nhật

Dầu mè

Tên khoa học: Jatropha Curcas L
Tên khác: không có
Công dụng: Đang cập nhật

Dây Gắm lá rộng

Tên khoa học: Gnetum Latifolium Blume var. latifolium
Tên khác: Gắm Cọng
Công dụng: Đang cập nhật

Gối hạc

Tên khoa học: Leea rubra Blunne
Tên khác: Ðơn gối hạc, Củ rối, cây mũn
Công dụng: Đang cập nhật

Tử châu lông trắng

Tên khoa học: Callicarpa candicans(Burm.f.) Hochr
Tên khác: cây Nàng nàng, Tử châu, Tu hú, tử châu lông trắng, cây trứng ếch.
Công dụng: Đang cập nhật

Đào tiên

Tên khoa học: Crescentia Cujete L
Tên khác: không có
Công dụng: Đang cập nhật

Video

Cá sấu thương phẩm

Thống kê cây dược liệu

Theo loạiTheo tình trạng bảo tồn
  • - Sách đỏ: 16
  • - Quí hiếm & đặc hữu: 55
  • - Thông thường: 221
  • - Tuyệt chủng (EX): 13
  • - Rất nguy cấp (CR): 21
  • - Nguy cấp (EN): 24
  • - Sẽ nguy cấp (VU): 13
  • - Không đánh giá (NE): 210
  • - Ít nguy cấp (LR): 11
Tổng cây dược liệu: 292

.:: Tổng số truy cập ::.