Bảo tồn thiên nhiên » Tra cứu » Theo thực vật


Bần giác ( Nơi)

Tên khoa học: Oligoceras eberhardtil Gagn..
Tên khác: Không có

Bán hạ roi

Tên khoa học: Typhonium flagelliforme (Lodd.) Bl.
Tên khác: Không có

BAN XẺ

Tên khoa học: Không có
Tên khác: Không có
Thuộc: Thông thường
Tình trạng bảo tồn: Không đánh giá (NE)

Bản xe ( Đái bò )

Tên khoa học: Albizia lucidior ( Stend.) L. Niels..
Tên khác: Không có

Bàng

Tên khoa học: Terminalia catappa L.
Tên khác: Quang lang
Thuộc: Thông thường
Tình trạng bảo tồn: Không đánh giá (NE)

Bàng hôi

Tên khoa học: Terminalia bellirica (Gaertn.) Roxb., 1805
Tên khác: Bàng nước, Nhứt, Bàng mốc, Choại, Mung trằng, Bông dêu.
Thuộc: Thông thường
Tình trạng bảo tồn: Không đánh giá (NE)

Bàng hôi

Tên khoa học: Terminalia bellirica (Gaertn.) Roxb..
Tên khác: Không có

Bâng khuâng

Tên khoa học: Angelonia Goyazensis Benth
Tên khác: Angelonia saricariaefolia sensu Phamh., non Humb. & Bonpl.
Thuộc: Thông thường
Tình trạng bảo tồn: Không đánh giá (NE)

Thống kê cây dược liệu

Theo loạiTheo tình trạng bảo tồn
  • - Sách đỏ: 16
  • - Quí hiếm & đặc hữu: 55
  • - Thông thường: 221
  • - Tuyệt chủng (EX): 13
  • - Rất nguy cấp (CR): 21
  • - Nguy cấp (EN): 24
  • - Sẽ nguy cấp (VU): 13
  • - Không đánh giá (NE): 210
  • - Ít nguy cấp (LR): 11
Tổng cây dược liệu: 292

.:: Tổng số truy cập ::.