Bảo tồn thiên nhiên » Tra cứu » Theo thực vật


Bạch đàn sét

Tên khoa học: Eucalyptus camaldulensis Dehnhart
Tên khác: Không có

BẠCH ĐÀN TRẮNG

Tên khoa học: Eucaliptus camaldulensis Dehnh.
Tên khác: Không có
Thuộc: Thông thường
Tình trạng bảo tồn: Không đánh giá (NE)

Bạch đậu khấu

Tên khoa học: Elettaria cardamomum (L.) White
Tên khác: Không có
Thuộc: Thông thường
Tình trạng bảo tồn: Nguy cấp (EN)

Bạch đồng nam

Tên khoa học: Clerodendrum Viscosum Vent
Tên khác: Cryptanthus chinensis Osbeck, Volkmeria fragrans Vent., Clerodendrum fragrans (Vent.) Willd. var. mu
Thuộc: Sách đỏ
Tình trạng bảo tồn: Tuyệt chủng (EX)

Bái lá tím

Tên khoa học: Sida subcordata Span.
Tên khác: Không có

Bái nhọn( Bái chổi)

Tên khoa học: Sida acuta Burm.f..
Tên khác: Không có

Bàm bàm

Tên khoa học: Entada pursaetha A.P.DC..
Tên khác: Không có

Bần giác

Tên khoa học: Oligoceras eberhardtil
Tên khác: Không có

Thống kê cây dược liệu

Theo loạiTheo tình trạng bảo tồn
  • - Sách đỏ: 16
  • - Quí hiếm & đặc hữu: 55
  • - Thông thường: 221
  • - Tuyệt chủng (EX): 13
  • - Rất nguy cấp (CR): 21
  • - Nguy cấp (EN): 24
  • - Sẽ nguy cấp (VU): 13
  • - Không đánh giá (NE): 210
  • - Ít nguy cấp (LR): 11
Tổng cây dược liệu: 292

.:: Tổng số truy cập ::.