Bảo tồn thiên nhiên » Tra cứu » Theo thực vật


BÁCH BỘ

Tên khoa học: Stemona tuberosa Lour
Tên khác: Dây ba mươi, Dây đẹt ác.
Thuộc: Quí hiếm & đặc hữu
Tình trạng bảo tồn: Nguy cấp (EN)

BẠCH CHỈ NAM

Tên khoa học: Milletia pulchra Kurz,
Tên khác: Bạch chỉ nam. Ðậu chỉ hay Mát rừng
Thuộc: Thông thường
Tình trạng bảo tồn: Không đánh giá (NE)

Bạch phụ tử

Tên khoa học: Jatropha Multifida L.
Tên khác: Bạch phụ tử hay Dầu mè đỏ, San hô
Thuộc: Thông thường
Tình trạng bảo tồn: Không đánh giá (NE)

Bách tán Đài Loan

Tên khoa học: Cryptomerioides Hayata
Tên khác: Không có
Thuộc: Thông thường
Tình trạng bảo tồn: Không đánh giá (NE)

Bạch thược

Tên khoa học: Premna cambodiana P.Dop var. membranacea P.Dop
Tên khác: Cách Cambốt
Thuộc: Thông thường
Tình trạng bảo tồn: Không đánh giá (NE)

Bạch trúc

Tên khoa học: D. faulhaberianum Schltr.
Tên khác: Không có

Bạch xà

Tên khoa học: Polypodium Subauriculatum Blume
Tên khác: Gonophlebium Subauriculatum (Blume) C. Presl
Thuộc: Thông thường
Tình trạng bảo tồn: Không đánh giá (NE)

Bạch đàn hương

Tên khoa học: Premna Sp
Tên khác: Không có
Thuộc: Thông thường
Tình trạng bảo tồn: Không đánh giá (NE)

Thống kê cây dược liệu

Theo loạiTheo tình trạng bảo tồn
  • - Sách đỏ: 16
  • - Quí hiếm & đặc hữu: 55
  • - Thông thường: 221
  • - Tuyệt chủng (EX): 13
  • - Rất nguy cấp (CR): 21
  • - Nguy cấp (EN): 24
  • - Sẽ nguy cấp (VU): 13
  • - Không đánh giá (NE): 210
  • - Ít nguy cấp (LR): 11
Tổng cây dược liệu: 292

.:: Tổng số truy cập ::.