Bảo tồn thiên nhiên » Tra cứu » Theo thực vật


Ba soi ( Mã rạng răng )

Tên khoa học: Macaranga denticulata ( Bl.) Muell.Arg.
Tên khác: Không có

Ba đậu

Tên khoa học: Croton tiglium L.
Tên khác: Cây Mần đề
Thuộc: Thông thường
Tình trạng bảo tồn: Ít nguy cấp (LG)

Bã đậu tây

Tên khoa học: Hura crepitans L.
Tên khác: Vông đồng
Thuộc: Thông thường
Tình trạng bảo tồn: Ít nguy cấp (LG)

Bạc hà

Tên khoa học: Alcasia odora C.Koch.
Tên khác: Không có
Thuộc: Thông thường
Tình trạng bảo tồn: Không đánh giá (NE)

Bạc mày

Tên khoa học: Dendrocalamopsis sp
Tên khác: Không có
Thuộc: Thông thường
Tình trạng bảo tồn: Không đánh giá (NE)

BẠC THAU CÂY

Tên khoa học: Callicarpa candicans(Burm.f.) Hochr. hay c. cana L.
Tên khác: Cây Nàng nàng, Tử châu, Tu hú, cây trứng ếch.
Thuộc: Thông thường
Tình trạng bảo tồn: Rất nguy cấp (CR)

Bạc thau đá

Tên khoa học: Boea treubii Forbes
Tên khác: Không có
Thuộc: Quí hiếm & đặc hữu
Tình trạng bảo tồn: Rất nguy cấp (CR)

Bạc đầu hoa một rưỡi

Tên khoa học: Kyllinga sesquiflora Torr..
Tên khác: Không có

Thống kê cây dược liệu

Theo loạiTheo tình trạng bảo tồn
  • - Sách đỏ: 16
  • - Quí hiếm & đặc hữu: 55
  • - Thông thường: 221
  • - Tuyệt chủng (EX): 13
  • - Rất nguy cấp (CR): 21
  • - Nguy cấp (EN): 24
  • - Sẽ nguy cấp (VU): 13
  • - Không đánh giá (NE): 210
  • - Ít nguy cấp (LR): 11
Tổng cây dược liệu: 292

.:: Tổng số truy cập ::.