Bảo tồn thiên nhiên » Tra cứu » Theo thực vật


Đoản kiếm tía

Tên khoa học: Tephrisia purpurea (L.) Pers
Tên khác: Không có

Đoản nha Wallich

Tên khoa học: Brachytome wallichii Hook.f. ex Pit.
Tên khác: Không có

Đỏm Harmand

Tên khoa học: Bridelia harmandii Gagn..
Tên khác: Không có

Đơn màng (Đồng đơn)

Tên khoa học: M. membrannacea A. DC.
Tên khác: Không có

Đơn nem trắng (Đơn sóc)

Tên khoa học: M. striata Mez.
Tên khác: Không có

Đơn Trung Quốc

Tên khoa học: M. sinensis A. DC.
Tên khác: Không có

Đơn đỏ ( Trang sơn )

Tên khoa học: Ixora coccinca L
Tên khác: Không có

Đông ba trái có cọng

Tên khoa học: Dunbaria podocarpa Kurz.
Tên khác: Không có

Video

Cá sấu thương phẩm

Thống kê cây dược liệu

Theo loạiTheo tình trạng bảo tồn
  • - Sách đỏ: 16
  • - Quí hiếm & đặc hữu: 55
  • - Thông thường: 221
  • - Tuyệt chủng (EX): 13
  • - Rất nguy cấp (CR): 21
  • - Nguy cấp (EN): 24
  • - Sẽ nguy cấp (VU): 13
  • - Không đánh giá (NE): 210
  • - Ít nguy cấp (LR): 11
Tổng cây dược liệu: 292

.:: Tổng số truy cập ::.