Bảo tồn thiên nhiên » Tra cứu » Theo động vật


Bướm cối xay gió thường

Tên khoa học: Polyeuctes (Doubleday)
Tên khác: Không có
Thuộc: Thông thường
Tình trạng bảo tồn: Không đánh giá (NE)

Bướm công Nam Trung Quốc

Tên khoa học: Dialis doddsi( Janet)
Tên khác: Không có
Thuộc: Thông thường
Tình trạng bảo tồn: Không đánh giá (NE)

Bướm công Trung Quốc

Tên khoa học: Bianor (Cramer)
Tên khác: Không có
Thuộc: Thông thường
Tình trạng bảo tồn: Không đánh giá (NE)

Bướm công xanh

Tên khoa học: Arcturus (Westwood )
Tên khác: Không có
Thuộc: Thông thường
Tình trạng bảo tồn: Không đánh giá (NE)

Bướm Ê ke xanh

Tên khoa học: eurypylus (Linnaeus)
Tên khác: Không có
Thuộc: Thông thường
Tình trạng bảo tồn: Không đánh giá (NE)

Bướm giả Ê ke xanh

Tên khoa học: chironides (Honrath)
Tên khác: Không có
Thuộc: Thông thường
Tình trạng bảo tồn: Không đánh giá (NE)

Bướm hoa xanh

Tên khoa học: Doson (Felder)
Tên khác: Không có
Thuộc: Thông thường
Tình trạng bảo tồn: Không đánh giá (NE)

Bướm mạo danh thường lớn

Tên khoa học: chưa biết
Tên khác: Không có
Thuộc: Thông thường
Tình trạng bảo tồn: Không đánh giá (NE)

Thống kê cây dược liệu

Theo loạiTheo tình trạng bảo tồn
  • - Sách đỏ: 16
  • - Quí hiếm & đặc hữu: 55
  • - Thông thường: 221
  • - Tuyệt chủng (EX): 13
  • - Rất nguy cấp (CR): 21
  • - Nguy cấp (EN): 24
  • - Sẽ nguy cấp (VU): 13
  • - Không đánh giá (NE): 210
  • - Ít nguy cấp (LR): 11
Tổng cây dược liệu: 292

.:: Tổng số truy cập ::.