Bảo tồn thiên nhiên » Tra cứu » Theo động vật


Cá trắm cỏ

Tên khoa học: Ctenopharyngodon idellus Cuvier et Val, 1844
Tên khác: Không có
Thuộc: Thông thường
Tình trạng bảo tồn: Không đánh giá (NE)

Cá trê lai

Tên khoa học: Clarias sp.
Tên khác: Không có
Thuộc: Thông thường
Tình trạng bảo tồn: Không đánh giá (NE)

Cá trê trắng (tiếng anh Walking catfish)

Tên khoa học: Clarias batrachus Linnaeus, 1758
Tên khác: Không có
Thuộc: Thông thường
Tình trạng bảo tồn: Không đánh giá (NE)

Cá trê vàng (tên tiếng anh Broadhead catfish)

Tên khoa học: Clarias macrocephalus Gunther, 1864
Tên khác: Không có
Thuộc: Thông thường
Tình trạng bảo tồn: Không đánh giá (NE)

Cá Trèn

Tên khoa học: Hemisilarus Mekongensis Bornbusch and Lundberg, 1989
Tên khác: Không có
Thuộc: Thông thường
Tình trạng bảo tồn: Không đánh giá (NE)

Cá Trèn bầu (Butter catfish)

Tên khoa học: Ompok bimaculatus Bloch, 1797
Tên khác: Không có
Thuộc: Thông thường
Tình trạng bảo tồn: Không đánh giá (NE)

Cá Trèn mắt

Tên khoa học: Ompok hypophthalmus Bleeker, 1846
Tên khác: Không có
Thuộc: Thông thường
Tình trạng bảo tồn: Không đánh giá (NE)

Cá Trèn mo

Tên khoa học: Kryptopterus moorei Smith, 1945
Tên khác: Không có
Thuộc: Thông thường
Tình trạng bảo tồn: Không đánh giá (NE)

Video

Cá sấu thương phẩm

Thống kê cây dược liệu

Theo loạiTheo tình trạng bảo tồn
  • - Sách đỏ: 16
  • - Quí hiếm & đặc hữu: 55
  • - Thông thường: 221
  • - Tuyệt chủng (EX): 13
  • - Rất nguy cấp (CR): 21
  • - Nguy cấp (EN): 24
  • - Sẽ nguy cấp (VU): 13
  • - Không đánh giá (NE): 210
  • - Ít nguy cấp (LR): 11
Tổng cây dược liệu: 292

.:: Tổng số truy cập ::.