Bảo tồn thiên nhiên » Tra cứu » Theo động vật


Cá bống tượng (Tên tiếng Anh: Marble sleeper)

Tên khoa học: Oxyeleotris marmorata Bleeker, 1852
Tên khác: Không có
Thuộc: Thông thường
Tình trạng bảo tồn: Không đánh giá (NE)

Cá bống vẫy

Tên khoa học: Gobius javanicus Bleeker, 1856
Tên khác: Không có
Thuộc: Thông thường
Tình trạng bảo tồn: Không đánh giá (NE)

Cá bống đen

Tên khoa học: Eleotris fusca Schneider, 1801
Tên khác: Không có
Thuộc: Thông thường
Tình trạng bảo tồn: Không đánh giá (NE)

Cá cầy

Tên khoa học: Cyclocheilichthys armatus Valenciennes, 1842
Tên khác: Không có
Thuộc: Thông thường
Tình trạng bảo tồn: Không đánh giá (NE)

Cá chai nhớt

Tên khoa học: Callionymus sp.
Tên khác: Không có
Thuộc: Thông thường
Tình trạng bảo tồn: Không đánh giá (NE)

Cá chài (Tên tiếng Anh: Hovens carp)

Tên khoa học: Leptobarbus hoeveni Bleeker, 1851
Tên khác: Không có
Thuộc: Thông thường
Tình trạng bảo tồn: Không đánh giá (NE)

Cá cháy bẹ

Tên khoa học: Tenualosa thibaudeaui Durand, 1940
Tên khác: Không có
Thuộc: Thông thường
Tình trạng bảo tồn: Không đánh giá (NE)

Cá chạch bông (Tên tiếng Anh: Zig-zag eel)

Tên khoa học: Mastacembelus armatus Lacepede, 1800
Tên khác: Không có
Thuộc: Thông thường
Tình trạng bảo tồn: Không đánh giá (NE)

Video

Cá sấu thương phẩm

Thống kê cây dược liệu

Theo loạiTheo tình trạng bảo tồn
  • - Sách đỏ: 16
  • - Quí hiếm & đặc hữu: 55
  • - Thông thường: 221
  • - Tuyệt chủng (EX): 13
  • - Rất nguy cấp (CR): 21
  • - Nguy cấp (EN): 24
  • - Sẽ nguy cấp (VU): 13
  • - Không đánh giá (NE): 210
  • - Ít nguy cấp (LR): 11
Tổng cây dược liệu: 292

.:: Tổng số truy cập ::.