Bảo tồn thiên nhiên » Cổ thụ


Me chua - Óc Eo

Địa chỉ: Thành phố Long Xuyên, An Giang, Việt Nam
Năm trồng: 1711

Lâm Vồ - Chùa Xvay Ton

Địa chỉ: Thành phố Long Xuyên, An Giang, Việt Nam
Năm trồng: 1761

Vải thiều - Chùa Svay Ta Hôn

Địa chỉ: Thành phố Long Xuyên, An Giang, Việt Nam
Năm trồng: 1711

Vải thiều - Chùa Svay Ta Hôn

Địa chỉ: Thành phố Long Xuyên, An Giang, Việt Nam
Năm trồng: 1711

Gõ mật - Chùa Thới Sơn

Địa chỉ: Thành phố Long Xuyên, An Giang, Việt Nam
Năm trồng: 1941

Gõ mật - Chùa Thới Sơn

Địa chỉ: Thành phố Long Xuyên, An Giang, Việt Nam
Năm trồng: 1811

Thị - Đình Thới Sơn

Địa chỉ: Thành phố Long Xuyên, An Giang, Việt Nam
Năm trồng: 1861

Đa - Dinh Nguyễn Hữu Cảnh

Địa chỉ: Thành phố Long Xuyên, An Giang, Việt Nam
Năm trồng: 1861

Thống kê cây dược liệu

Theo loạiTheo tình trạng bảo tồn
  • - Sách đỏ: 16
  • - Quí hiếm & đặc hữu: 55
  • - Thông thường: 221
  • - Tuyệt chủng (EX): 13
  • - Rất nguy cấp (CR): 21
  • - Nguy cấp (EN): 24
  • - Sẽ nguy cấp (VU): 13
  • - Không đánh giá (NE): 210
  • - Ít nguy cấp (LR): 11
Tổng cây dược liệu: 292

.:: Tổng số truy cập ::.