Bảo tồn thiên nhiên » Động vật » Chi tiết loài

Tên việt nam: Ác là

Cấp bậc sinh giới

Ngành: Loài chim

Thuộc: Thông thường

Tình trạng bảo tồn: Không dánh giá (NE)

Đặc điểm nhận dạng:

Tên Việt Nam: Ác là

Tên khoa học: Pica pica


Đặc điểm:

Chim trưởng thành vai, sườn, bụng trên và hông trắng.

Các phần còn lại có màu đen với một vài nơi có ánh tím và lục.

Lông cánh sơ cấp có phần chính của phiến trong trắng, nhìn thấy rõ lúc bay. Mắt nâu thẫm.

Mỏ và chân đen.

 

Phân bố:

Ghi nhận loài ở KBT Tà Xùa Sơn La


Tình trạng: E

Tỉnh An Giang: Chưa thấy xuất hiện

Bành Thanh Hùng

Thống kê cây dược liệu

Theo loạiTheo tình trạng bảo tồn
  • - Sách đỏ: 16
  • - Quí hiếm & đặc hữu: 55
  • - Thông thường: 221
  • - Tuyệt chủng (EX): 13
  • - Rất nguy cấp (CR): 21
  • - Nguy cấp (EN): 24
  • - Sẽ nguy cấp (VU): 13
  • - Không đánh giá (NE): 210
  • - Ít nguy cấp (LR): 11
Tổng cây dược liệu: 292

.:: Tổng số truy cập ::.