Bảo tồn thiên nhiên » Động vật » Chi tiết loài

Tên việt nam: Bắt cô trói cột

Cấp bậc sinh giới

Ngành: Loài chim

Bộ: Cu cu (tên khoa học là Cuculiformes)

Họ: Cu cu (Cuculidae) (tên khoa học là Cuculidae)

Thuộc: Thông thường

Tình trạng bảo tồn: Không dánh giá (NE)

Đặc điểm nhận dạng:

Đặc điểm hình dạng:
Chiều dài thân: 33 cm. Khác biệt với loài Cu cu bởi lưng trên màu nâu tương phản với đầu màu xám, vành mắt màu xám tối, mặt trên gần cuối đuôi có vằn ngang, rộng, màu đen.


Chim cái: Ngực láng màu nâu


Chim non: Khác chim non của các loài trong họ bởi vằn đuôi rộng.


Tiếng kêu: "bắt cô trói cột" (âm thứ tư trầm) lặp đi lặp lại và mỗi lúc một cao vút lên. Tiếng kêu to, vang xa.


Đặc điểm sinh học – sinh thái: Ở các loại rừng, thảm rừng thứ sinh. Đẻ trứng vào tổ chim Chèo bẻo, mỏ rộng.


Phân bố địa lý: Việt Nam:Khắp các vùng trong cả nước. Phân bố lên đến độ cao 1.800 m


Tình trạng: Loài định cư, phổ biến.


 


 Bành Thanh Hùng,

Nguồn: Trung tâm Đa dạng sinh học, Nguyễn Cử, Lê Trọng Trải, Karen Phillipps (2000). Chim Việt Nam. NXB Lao Động – Xã Hội. Nguồn ảnh: http://orientalbirdimages.org; http://www.flickr.com

Video

Cá sấu thương phẩm

Thống kê cây dược liệu

Theo loạiTheo tình trạng bảo tồn
  • - Sách đỏ: 16
  • - Quí hiếm & đặc hữu: 55
  • - Thông thường: 221
  • - Tuyệt chủng (EX): 13
  • - Rất nguy cấp (CR): 21
  • - Nguy cấp (EN): 24
  • - Sẽ nguy cấp (VU): 13
  • - Không đánh giá (NE): 210
  • - Ít nguy cấp (LR): 11
Tổng cây dược liệu: 292

.:: Tổng số truy cập ::.