Bảo tồn thiên nhiên » Động vật » Chi tiết loài

Tên việt nam: Bướm ngựa vằn lớn

Tên khoa học: chưa biết

Cấp bậc sinh giới

Ngành: Loài Bướm

Bộ: CÁNH VẨY (tên khoa học là LEPIDOPTERA)

Họ: Bướm phượng (tên khoa học là (Papilionidae))

Thuộc: Thông thường

Tình trạng bảo tồn: Không dánh giá (NE)

Đặc điểm nhận dạng:

Nguồn: www.vncreatures.net

Mô tả:

Nhìn thoáng qua giống với loài G.macareus nhưng có kích thước lớn hơn. Con đực và con cái giống nhau, con cái vạch trắng loang rộng hơn một chút.

Mặt trên: nảng trung tâm cánh trước có 4 sọc, sọc thứ ba hoặc cuối cùng nhìn giống như một dấu hỏi xiên; có hai chấm ở góc trên. Các vạch trên vùng đĩa cánh chĩa thẳng ra mép ngoài cánh và nằm ngang, vạch thứ 2 trong số đó tách làm đôi nhưng vẫn dính liền với nhau, ở con cái có thể hơi tách ra.

Màng dưới: Có một mảng màu vàng ở vùng góc dưới cánh nhìn giống như màu vàng ở vùng giữa gần mép cánh ở khoảng 2.

Ở cánh sau, những sọc trắng túa ra từ gốc và một trong những sọc đó bao phủ vùng trung tâm; bốn sọc nhỏ khác ở vùng giữa và các đốm ở vùng gần mép cánh có màu trắng;  Mép trong cánh sau với các vạch trắng xanh lớn, có một đốm cam ở cuối cùng.

Sải cánh: 85-120 mm.

Sinh thái:

Gặp vào thời gian và địa điểm giống như các loài khác trong giống Graphium trong rừng tự nhiên.

Phân bố:

Phân bố ở Mianma, Thái Lan,Lào, Việt Nam.

Giá trị, tình trạng và biện pháp bảo vệ, bảo tồn:

Loài nầy chưa phát hiện ở các khu bảo tồn của An Giang. Có thông tin mới sẽ cập nhật bổ sung.


Bành Thanh Hùng
Sưu tầm và tổng hợp.
Tài liệu dẫn: Đặng Thị Đáp (2008), “ Hướng dẫn tìm hiểu về các loài bướm Vườn Quốc Gia Tam Đảo và giá trị bảo tồn của chúng”.

 

Video

Cá sấu thương phẩm

Thống kê cây dược liệu

Theo loạiTheo tình trạng bảo tồn
  • - Sách đỏ: 16
  • - Quí hiếm & đặc hữu: 55
  • - Thông thường: 221
  • - Tuyệt chủng (EX): 13
  • - Rất nguy cấp (CR): 21
  • - Nguy cấp (EN): 24
  • - Sẽ nguy cấp (VU): 13
  • - Không đánh giá (NE): 210
  • - Ít nguy cấp (LR): 11
Tổng cây dược liệu: 292

.:: Tổng số truy cập ::.