Bảo tồn thiên nhiên » Động vật » Chi tiết loài

Tên việt nam: Cá bống rễ cau (Tên tiếng Anh: Slender eel goby)

Tên khoa học: Taenioides gracilis Valenciennes, 1837

Cấp bậc sinh giới

Ngành: Loài Cá (tên khoa học là Chordata)

Bộ: Cá Tai Tượng (Perciformes (tên khoa học là Perciformes)

Họ: Họ cá bống cát (tên khoa học là Gobiidae)

Thuộc: Thông thường

Tình trạng bảo tồn: Không dánh giá (NE)

Đặc điểm nhận dạng:

Địa điểm thu mẫu: Mẫu cá được thu tại Thoại Sơn, Phú Tân.


Kích thước: Mẫu cá thu được có kích thước từ 5,4 – 21,5cm ứng với trọng lượng từ 0.2-12.5g.


Phân bố: Cá phân bố từ Ấn Độ đến Philippin, Việt Nam,  từ vùng cửa sông đến khu vực nước ngọt.


Đặc điểm sinh học: Thức ăn của cá chủ yếu là các loài cá và giáp xác nhỏ.


Giá trị kinh tế: Cá không có giá trị kinh tế.


Khai thác: Ngư cụ được dùng khai thác: Lưới, bẫy, câu.

 

 


 Bành Thanh Hùng,

Nguồn: Điều tra, nghiên cứu về sự hiện diện của các loài thủy sản nước ngọt trên địa bàn tỉnh An Giang, Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản II, Tp Hồ Chí Minh 4/2007.

Video

Cá sấu thương phẩm

Thống kê cây dược liệu

Theo loạiTheo tình trạng bảo tồn
  • - Sách đỏ: 16
  • - Quí hiếm & đặc hữu: 55
  • - Thông thường: 221
  • - Tuyệt chủng (EX): 13
  • - Rất nguy cấp (CR): 21
  • - Nguy cấp (EN): 24
  • - Sẽ nguy cấp (VU): 13
  • - Không đánh giá (NE): 210
  • - Ít nguy cấp (LR): 11
Tổng cây dược liệu: 292

.:: Tổng số truy cập ::.