Bảo tồn thiên nhiên » Động vật » Chi tiết loài

Tên việt nam: Cá bống vẫy

Tên khoa học: Gobius javanicus Bleeker, 1856

Cấp bậc sinh giới

Ngành: Loài Cá (tên khoa học là Chordata)

Bộ: Cá Tai Tượng (Perciformes (tên khoa học là Perciformes)

Họ: Họ cá bống cát (tên khoa học là Gobiidae)

Thuộc: Thông thường

Tình trạng bảo tồn: Không dánh giá (NE)

Đặc điểm nhận dạng:

Địa điểm thu mẫu: Mẫu cá được thu tại Chợ Mới, Thoại Sơn, Châu Phú, Phú Tân, Tân Châu, An Phú, Châu Đốc.


Kích thước: Mẫu cá thu được có kích thước từ 2.4-4.9cm ứng với trọng lượng từ  0,1-1,9g.


Phân bố: Cá phân bộ rộng rãi ở lưu vực sông Mekong.


Đặc điểm sinh học: Cá thích sống nơi nước tĩnh, có nhiều thực vật thủy sinh. Thức ăn của cá chủ yếu là ấu trùng côn trùng, tôm cá nhỏ.


Giá trị kinh tế: Cá có kích thước nhỏ, sản lượng thấp nên không có giá trị kinh tế.


Khai thác: Ngư cụ được dùng khai thác: bằng nhiều hình thức khác nhau.


Mùa vụ khai thác: Chủ yếu vào mùa mưa.

 
 

 Bành Thanh Hùng,

Nguồn: Điều tra, nghiên cứu về sự hiện diện của các loài thủy sản nước ngọt trên địa bàn tỉnh An Giang, Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản II, Tp Hồ Chí Minh 4/2007.

Video

Cá sấu thương phẩm

Thống kê cây dược liệu

Theo loạiTheo tình trạng bảo tồn
  • - Sách đỏ: 16
  • - Quí hiếm & đặc hữu: 55
  • - Thông thường: 221
  • - Tuyệt chủng (EX): 13
  • - Rất nguy cấp (CR): 21
  • - Nguy cấp (EN): 24
  • - Sẽ nguy cấp (VU): 13
  • - Không đánh giá (NE): 210
  • - Ít nguy cấp (LR): 11
Tổng cây dược liệu: 292

.:: Tổng số truy cập ::.