Bảo tồn thiên nhiên » Động vật » Chi tiết loài

Tên việt nam: Cá Trèn mắt

Tên khoa học: Ompok hypophthalmus Bleeker, 1846

Cấp bậc sinh giới

Ngành: Loài Cá (tên khoa học là Chordata)

Bộ: Cá Chốt (tên khoa học là Siluriformes)

Họ: Cá trèn đá (tên khoa học là Siluridae)

Thuộc: Thông thường

Tình trạng bảo tồn: Không dánh giá (NE)

Đặc điểm nhận dạng:

Địa điểm thu mẫu: Mẫu cá được thu tại Tân Châu, An Phú, Phú Tân tỉnh An Giang.

Kích thước: Kích thước mẫu cá từ 10-15,4cm. Trong tự nhiên cá có thể đạt được kích thước tối đa là 30cm.

Phân bố: Cá xuất hiện nơi các sông, hồ có dòng chảy chậm ở vùng hạ lưu sông Mekong, Thái Lan và Indonesia.

Đặc điểm sinh học: Thức ăn của cá chủ yếu là cá con, tôm và ấu trùng côn trùng. Có tập tính di cư vào vùng ngập lũ trong suốt mùa lũ để tìm thức ăn. Có thể tìm thấy cá ở nơi có nhiều thủy sinh thực vật sinh sống.

Giá trị kinh tế: Với sản lượng thấp, cá có giá trị kinh tế nhất định.

Khai thác: Ngư cụ được dùng khai thác: các loại lưới, giã cào, chài…

Mùa vụ khai thác: Quanh năm.

 
Nguồn: Điều tra, nghiên cứu về sự hiện diện của các loài thủy sản nước ngọt trên địa bàn tỉnh An Giang, Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản II, Tp Hồ Chí Minh 4/2007.


Bành Thanh Hùng, sưu tầm

Video

Cá sấu thương phẩm

Thống kê cây dược liệu

Theo loạiTheo tình trạng bảo tồn
  • - Sách đỏ: 16
  • - Quí hiếm & đặc hữu: 55
  • - Thông thường: 221
  • - Tuyệt chủng (EX): 13
  • - Rất nguy cấp (CR): 21
  • - Nguy cấp (EN): 24
  • - Sẽ nguy cấp (VU): 13
  • - Không đánh giá (NE): 210
  • - Ít nguy cấp (LR): 11
Tổng cây dược liệu: 292

.:: Tổng số truy cập ::.