Bảo tồn thiên nhiên » Động vật » Chi tiết loài

Tên việt nam: Cá trê vàng (tên tiếng anh Broadhead catfish)

Tên khoa học: Clarias macrocephalus Gunther, 1864

Cấp bậc sinh giới

Ngành: Loài Cá (tên khoa học là Chordata)

Bộ: Cá Chốt (tên khoa học là Siluriformes)

Họ: cá Trê (tên khoa học là Clariidae)

Thuộc: Thông thường

Tình trạng bảo tồn: Không dánh giá (NE)

Đặc điểm nhận dạng:

Địa điểm thu mẫu: Mẫu cá được thu tại Tân Châu, Phú Tân, Long Xuyên, Tri Tôn, Chợ Mới.


Kích thước: Mẫu cá thu được có kích thước nhỏ từ 4 -16,7cm ứng với trọng lượng từ 0,4-42,7g. Cỡ cá tối đa đạt được 35 cm.


Phân bố: Cá phân bố ở Trung Quốc, Malaysia, Guam, Philipin, Thái Lan và Việt Nam. Cá được tìm thấy ở thủy vực nước cạn như kênh rạch, mương ao, ruộng lúa.


Đặc điểm sinh học: Thức ăn của cá là các loài côn trùng nước, giáp xác và cá con.


Giá trị kinh tế: Cá có nhiều tiềm năng trong nuôi thủy sản, có giá trị kinh tế cao.


Khai thác: Ngư cụ được dùng khai thác: Cào, câu, lưới, nôm, chỉa.


Mùa vụ khai thác: Tháng 9- 12.

Khu sinh cảnh rừng Tràm Trà Sư:    Có loài cá trê vàng

 

Bành Thanh Hùng,

Nguồn: Điều tra, nghiên cứu về sự hiện diện của các loài thủy sản nước ngọt trên địa bàn tỉnh An Giang, Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản II, Tp Hồ Chí Minh 4/2007.

Video

Cá sấu thương phẩm

Thống kê cây dược liệu

Theo loạiTheo tình trạng bảo tồn
  • - Sách đỏ: 16
  • - Quí hiếm & đặc hữu: 55
  • - Thông thường: 221
  • - Tuyệt chủng (EX): 13
  • - Rất nguy cấp (CR): 21
  • - Nguy cấp (EN): 24
  • - Sẽ nguy cấp (VU): 13
  • - Không đánh giá (NE): 210
  • - Ít nguy cấp (LR): 11
Tổng cây dược liệu: 292

.:: Tổng số truy cập ::.