Bảo tồn thiên nhiên » Động vật » Chi tiết loài

Tên việt nam: Cá úc thiểu

Tên khoa học: Hemipinelodus borneensis Bleeker, 1851

Cấp bậc sinh giới

Ngành: Loài Cá (tên khoa học là Chordata)

Bộ: Cá Chốt (tên khoa học là Siluriformes)

Họ: Cá Chốt (tên khoa học là Bagridae)

Thuộc: Thông thường

Tình trạng bảo tồn: Không dánh giá (NE)

Đặc điểm nhận dạng:

Địa điểm thu mẫu: Mẫu cá được thu tại Tân Châu tỉnh An Giang.

Kích thước: Mẫu cá có kích thước từ 8,2-14cm ứng với trọng lượng 5,4-26,8g.

Phân bố: Cá sống tại các thủy vực thuộc hệ thống sông Mekong.

Đặc điểm sinh học: Thức ăn của cá chủ yếu là các loại ấu trùng côn trùng, giáp xác và cá con. Mùa vụ sinh sản của cá tập trung chủ yếu vào đầu mùa mưa.

Giá trị kinh tế: Cá ít xuất hiện ở khu vực An Giang, có giá trị kinh tế thấp.

Khai thác: Ngư cụ được dùng khai thác: cào, lưới các loại.

Mùa vụ khai thác: Vào các tháng mùa mưa


Nguồn: Điều tra, nghiên cứu về sự hiện diện của các loài thủy sản nước ngọt trên địa bàn tỉnh An Giang, Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản II, Tp Hồ Chí Minh 4/2007.

Bành Thanh Hùng, sưu tầm

Video

Cá sấu thương phẩm

Thống kê cây dược liệu

Theo loạiTheo tình trạng bảo tồn
  • - Sách đỏ: 16
  • - Quí hiếm & đặc hữu: 55
  • - Thông thường: 221
  • - Tuyện chủng (EX): 13
  • - Rất nguy cấp (CR): 21
  • - Nguy cấp (EN): 24
  • - Sẽ nguy cấp (VU): 13
  • - Không đánh giá (NE): 210
  • - Ít nguy cấp (LR): 11
Tổng cây dược liệu: 292

.:: Tổng số truy cập ::.