Bảo tồn thiên nhiên » Động vật » Chi tiết loài

Tên việt nam: Cá chốt 2

Tên khoa học: Mytus atrifasciatus Fowler, 1937

Cấp bậc sinh giới

Ngành: Loài Cá (tên khoa học là Chordata)

Bộ: Cá Chốt (tên khoa học là Siluriformes)

Họ: Cá Chốt (tên khoa học là Bagridae)

Thuộc: Thông thường

Tình trạng bảo tồn: Không dánh giá (NE)

Đặc điểm nhận dạng:

Địa điểm thu mẫu: Mẫu cá được thu tại Phú Tân, Tịnh Biên, Châu Phú, Châu Đốc, Châu Thành.

Kích thước:  Mẫu cá thu được có kích thước từ 4.6-10cm  với trọng lượng từ 1-14g, cỡ lớn nhất có thể đạt 15cm.

Phân bố: Cá phân bố ở các sông, suối, hồ chứa của Chao Phrya và hạ lưu sông Mekong. Ở An Giang, cá được tìm thấy hầu hết ở các thủy vực.

Đặc điểm sinh học: Thức ăn của cá chủ yếu là các loài côn trùng và giáp xác.

Giá trị kinh tế: Sản lượng khai thác tương đối, có giá trị kinh tế nhất định.

Khai thác: Ngư cụ được dùng khai thác: bằng nhiều hình thức khác nhau.

Mùa vụ khai thác: Quanh năm.


Nguồn: Điều tra, nghiên cứu về sự hiện diện của các loài thủy sản nước ngọt trên địa bàn tỉnh An Giang, Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản II, Tp Hồ Chí Minh 4/2007.

Bành Thanh Hùng, sưu tầm

Video

Cá sấu thương phẩm

Thống kê cây dược liệu

Theo loạiTheo tình trạng bảo tồn
  • - Sách đỏ: 16
  • - Quí hiếm & đặc hữu: 55
  • - Thông thường: 221
  • - Tuyệt chủng (EX): 13
  • - Rất nguy cấp (CR): 21
  • - Nguy cấp (EN): 24
  • - Sẽ nguy cấp (VU): 13
  • - Không đánh giá (NE): 210
  • - Ít nguy cấp (LR): 11
Tổng cây dược liệu: 292

.:: Tổng số truy cập ::.