Bảo tồn thiên nhiên » Động vật » Chi tiết loài

Tên việt nam: Cá chốt

Tên khoa học: Mytus wolffi Bleeker, 1851

Cấp bậc sinh giới

Ngành: Loài Cá (tên khoa học là Chordata)

Bộ: Cá Chốt (tên khoa học là Siluriformes)

Họ: Cá Chốt (tên khoa học là Bagridae)

Thuộc: Thông thường

Tình trạng bảo tồn: Không dánh giá (NE)

Đặc điểm nhận dạng:

Địa điểm thu mẫu: Mẫu cá được thu tại Châu Thành, Phú Tân, Tân Châu, Tri Tôn.

Kích thước:  Mẫu cá thu được có kích thước từ 5.8-12cm ứng với trọng lượng từ 1.9-87g. Kích cỡ lớn nhất đạt 15 cm.

Phân bố: Cá phân bố rộng rãi ở hầu hết khu vực nước ngọt và nước lợ của  Nam Bộ. Trên thế giới, cá phân bố ở các sông lớn từ Thái Lan đến Indonesia.

Đặc điểm sinh học: Thức ăn của cá chủ yếu là các loài côn trùng và giáp xác.

Giá trị kinh tế: Đây là loài cá có giá trị kinh tế không cao, sản lượng khai thác thấp.

Khai thác: Bằng nhiều hình thức khác nhau.

Mùa vụ khai thác: Quanh năm.


Nguồn: Điều tra, nghiên cứu về sự hiện diện của các loài thủy sản nước ngọt trên địa bàn tỉnh An Giang, Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản II, Tp Hồ Chí Minh 4/2007.

Bành Thanh Hùng, sưu tầm

Video

Cá sấu thương phẩm

Thống kê cây dược liệu

Theo loạiTheo tình trạng bảo tồn
  • - Sách đỏ: 16
  • - Quí hiếm & đặc hữu: 55
  • - Thông thường: 221
  • - Tuyệt chủng (EX): 13
  • - Rất nguy cấp (CR): 21
  • - Nguy cấp (EN): 24
  • - Sẽ nguy cấp (VU): 13
  • - Không đánh giá (NE): 210
  • - Ít nguy cấp (LR): 11
Tổng cây dược liệu: 292

.:: Tổng số truy cập ::.