Quản lý, Bảo vệ rừng » Danh mục động vật

Thông tin về tuyệt chủng (EX) . . .

TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ TÌNH TRẠNG CÁC LOÀI ĐƯA VÀO SÁCH ĐỎ IUCN (The IUCN Red List of Threatened Animals)

 


Các nhà nghiên cứu của tổ chức ...

Động vật trong sách đỏ Việt Nam

Danh mục tra cứu các loài động vật nằm trong sách đỏ Việt Nam, với tên khoa học và mức độ đe dọa.

Danh sách là một tập hợp các loài từ chim, động vật ...

Chà Vá Chân Nâu

Tên tiếng Việt: Chà Vá Chân Nâu (Voọc Ngũ sắc)

Tên tiếng Anh:  Red-shanked đouc langur

Tên khoa học: Pygathrix nemaeus 

Đặc điểm ...

Thống kê cây dược liệu

Theo loạiTheo tình trạng bảo tồn
  • - Sách đỏ: 15
  • - Quí hiếm & đặc hữu: 55
  • - Thông thường: 217
  • - Tuyện chủng (EX): 13
  • - Rất nguy cấp (CR): 21
  • - Nguy cấp (EN): 24
  • - Sẽ nguy cấp (VU): 13
  • - Không đánh giá (NE): 205
  • - Ít nguy cấp (LR): 11
Tổng cây dược liệu: 287

.:: Tổng số truy cập ::.