Văn bản pháp luật » Quyết định

Về việc công bố Danh mục các loài thuỷ sinh quý hiếm

Quyết định tăng cường một số chính sách về Bảo vệ rừng

Quyết định

STT Tên văn bản Số /Ký hiệu Ban Hành Nhóm Văn Bản Tải về 1 Quy chế Du lịch Sinh thái Số: 104/2007/QĐ-BNN ...

Thống kê cây dược liệu

Theo loạiTheo tình trạng bảo tồn
  • - Sách đỏ: 16
  • - Quí hiếm & đặc hữu: 55
  • - Thông thường: 221
  • - Tuyện chủng (EX): 13
  • - Rất nguy cấp (CR): 21
  • - Nguy cấp (EN): 24
  • - Sẽ nguy cấp (VU): 13
  • - Không đánh giá (NE): 210
  • - Ít nguy cấp (LR): 11
Tổng cây dược liệu: 292

.:: Tổng số truy cập ::.