Cảnh báo cháy rừng

An GiangChâu Đốc Tịnh Biên Tri Tôn Thoại Sơn

 

QUYẾT ĐỊNH số: 302/QĐ-UBND ngày 23  tháng 01  năm 2017 của UBND tỉnh An Giang Kiện toàn Ban Chỉ đạo về Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh An Giang giai đoạn từ nay đến năm 2020, gồm các thành viên sau;

Điện thoại

1. Ông Lâm Quang Thi, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng ban chỉ đạo; 0913.192.666

2. Ông Trần Anh Thư, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Phó Trưởng ban, Thường trực

0908.550.955

3. Ông Phạm Thành Nghĩa, Đại tá, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó Trưởng ban;

0913.738.857

4. Bà Nguyễn Thị Mỹ Phụng, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT, Phó Trưởng ban;

0939.304.499

5. Ông Lê Văn Phước, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư - Ủy viên;

0918.213.333

6. Ông Võ Hùng Dũng, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường - Ủy viên;

 

7. Ông  Nguyễn Điền Tân, Phó Giám đốc Sở Tài chính - Ủy viên;

0913.191.507

8. Ông Nguyễn Văn Du, Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải - Ủy viên; 

0918.349.667

9. Ông Phan Văn Tuấn, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội - Ủy viên;

 

10. Ông Phạm Thế Triều, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Ủy viên;

0947.234.794

11. Ông Phạm Văn Giồng, Đại tá, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh - Ủy viên;

 

12. Ông Lê Văn Tiền, Phó Giám đốc Công an tỉnh - Ủy viên;

 

13. Ông Nguyễn Tấn Bửu, Phó Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh - Ủy viên;

 

14. Ông Trần Quốc Thanh, Trưởng Ban Dân tộc - Ủy viên; 

 

15. Ông Nguyễn Ngọc Nhơn, Phó Giám đốc Đài Phát thanh-Truyền hình An Giang - Ủy viên;

0913.783.378

16. Bà Trần Thị Bích Vân, Phó Tổng biên tập Báo An Giang - Ủy viên; 

0918.487.063

17. Ông Đoàn Minh Triết, Phó Giám đốc Sở Công Thương - Ủy viên; 

0915.877.743

18. Ông Trần Phú Hòa, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm, thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Ủy viên;

0918.038.283

19. Ông Đỗ Minh Trí, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tri Tôn- Ủy viên;

0918.665.538

20. Ông Dương Ngọc Lắm, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thoại Sơn - Ủy viên;

0913.738.941

21.Ông Đinh Văn Bảo, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Châu Đốc - Ủy viên.

0983.868.462

22. Ông Nguyễn Thanh Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tịnh Biên - Ủy viên.

0907.430.919

 

Tập tin đính kèm: QĐ BCĐ 2017.doc


.:: Tổng số truy cập ::.