Văn bản pháp luật » Chỉ thị

Chỉ thị

STT Tên văn bản Số /Ký hiệu Ban Hành Nhóm Văn Bản Tải về
1 Chỉ thị quản lý Động vật hoang dã số: 3417/CT-BNN-KL ngày 21/10/2009 12/10/2012 Hướng dẫn
2 Chỉ thị tăng cường quản lý trại gây nuôi ĐVHD số: 1284/CT-BNN-KL ngày 11/5/2007 12/10/2012 Hướng dẫn

 

Thống kê cây dược liệu

Theo loạiTheo tình trạng bảo tồn
  • - Sách đỏ: 16
  • - Quí hiếm & đặc hữu: 55
  • - Thông thường: 221
  • - Tuyện chủng (EX): 13
  • - Rất nguy cấp (CR): 21
  • - Nguy cấp (EN): 24
  • - Sẽ nguy cấp (VU): 13
  • - Không đánh giá (NE): 210
  • - Ít nguy cấp (LR): 11
Tổng cây dược liệu: 292

.:: Tổng số truy cập ::.