Tra cứu cây thuốc » Theo vị trí


Bứa
Garcinia Oblongifolia Champ.
Bùm sụm
Carmona Microphylla (Lam.) G. Don
Búng
Tetrameles Nudiflora R Br
Bùng bục, Bùm bụp
Mallotus apelta (Lour.) Muell.-Arg
Búng chè
Capparis Micrantha DC.
Bưởi
Citrus maxima Merr., 1917
Bưởi bung
Acronychia Pedunculata (L.) Miq. (A.laurifolia Blune)
BƯỚM BẠC
Mussaenda pubescens Ait. f
cà chua
Lycopersicon Esculentum Mill.
Cà dại hoa trắng
Solanum torvum Swartz
Cà dăm
Anogeissus Acuminata (Roxb. ex DC.) Guill et Perr
Cà ghét
Calophyllum Dryobalanoides Pierre

.:: Tổng số truy cập ::.