Cây dược liệu » Tra cứu cây thuốc » Theo vị trí


Bùm sụm
Carmona Microphylla (Lam.) G. Don
Búng
Tetrameles Nudiflora R Br
Bùng bục, Bùm bụp
Mallotus apelta (Lour.) Muell.-Arg
Búng chè
Capparis Micrantha DC.
BƯỚM BẠC
Mussaenda pubescens Ait. f
Cà dại hoa trắng
Solanum torvum Swartz
Cà độc dược
Datura metel L.
Cải cúc
Chrysanthemum coronarium L.
Cam thảo dây
Abrus precatorius L.
Cam thảo đất
Scoparia dulcis L.
Cát lồi
Costus speciosus (Koening) Smith
Cây ráy
Alocasia macrorrhiza (L.) Schott (Caladium odorum Lindl.; Colocasia odora Brongu.)

.:: Tổng số truy cập ::.