Tra cứu cây thuốc » Theo công dụng


Kết quả các loài có công dụng "Thấp khớp, đau nhức khớp, tê thấp"

Bạch đàn hương

Tên khoa học: Premna Sp
Tên khác: không có
Công dụng: Thấp khớp, đau nhức khớp, tê thấp

Bèo sen

Tên khoa học: Eichhornia Crassipes (Mart.) Solms
Tên khác: Bèo tây, Bèo Nhật Bản, Bèo sen.
Công dụng: Thấp khớp, đau nhức khớp, tê thấp

Bí kỳ nam

Tên khoa học: Hydnophytum Formicarum Jack
Tên khác: Trái bí kỳ nam, Kỳ Nam Kiến, hay kỳ nam kiến
Công dụng: Thấp khớp, đau nhức khớp, tê thấp

Bưởi bung

Tên khoa học: Acronychia Pedunculata (L.) Miq. (A.laurifolia Blune)
Tên khác: Acronychia laurifolia Blume
Công dụng: Thấp khớp, đau nhức khớp, tê thấp

cà chua

Tên khoa học: Lycopersicon Esculentum Mill.
Tên khác: không có
Công dụng: Thấp khớp, đau nhức khớp, tê thấp

Cải củ

Tên khoa học: Raphanus sativus L. var. raphanistroides Mak
Tên khác: không có
Công dụng: Thấp khớp, đau nhức khớp, tê thấp

Châu thụ

Tên khoa học: Gaultheria fragrantissima Wall
Tên khác: không có
Công dụng: Thấp khớp, đau nhức khớp, tê thấp

Cù Đèn

Tên khoa học: Croton oblongifolius Roxb.
Tên khác: không có
Công dụng: Thấp khớp, đau nhức khớp, tê thấp

.:: Tổng số truy cập ::.