Tra cứu cây thuốc » Theo công dụng


Kết quả các loài có công dụng "Lỵ, Tiêu hóa, Tiêu chảy, đau bụng"

Bạch đậu khấu

Tên khoa học: Elettaria cardamomum (L.) White
Tên khác: không có
Công dụng: Lỵ, Tiêu hóa, Tiêu chảy, đau bụng

Bàng hôi

Tên khoa học: Terminalia bellirica (Gaertn.) Roxb., 1805
Tên khác: Bàng nước, Nhứt, Bàng mốc, Choại, Mung trằng, Bông dêu.
Công dụng: Lỵ, Tiêu hóa, Tiêu chảy, đau bụng

Bình bát nước

Tên khoa học: Annona reticulata L.
Tên khác: không có
Công dụng: Lỵ, Tiêu hóa, Tiêu chảy, đau bụng

Bời lời nhớt

Tên khoa học: Litsea glutinosa (Lour.) Rob..
Tên khác: Bời lời đỏ, Bời lời nhớt, Bời lời dầu
Công dụng: Lỵ, Tiêu hóa, Tiêu chảy, đau bụng

Bông vàng

Tên khoa học: Allamanda cathartica L.
Tên khác: Bông vàng, Dây huỳnh
Công dụng: Lỵ, Tiêu hóa, Tiêu chảy, đau bụng

Gừng dại

Tên khoa học: zingiber zerumbet Sm
Tên khác: Gừng gió, riềng gió, ngải xanh, ngải mặt trời
Công dụng: Lỵ, Tiêu hóa, Tiêu chảy, đau bụng

Hoài Sơn

Tên khoa học: Dioscorea persimilis Prain et Burkill
Tên khác: Củ mài
Công dụng: Lỵ, Tiêu hóa, Tiêu chảy, đau bụng

Kỳ Hương

Tên khoa học: Uvaria micrantha (A.DC.) Hook.f. et Thoms.
Tên khác: không có
Công dụng: Lỵ, Tiêu hóa, Tiêu chảy, đau bụng

.:: Tổng số truy cập ::.