Tra cứu cây thuốc » Theo hình


Bã đậu tây
Hura crepitans L.
Bạc hà
Alcasia odora C.Koch.
BẠC THAU CÂY
Callicarpa candicans(Burm.f.) Hochr. hay c. cana L.
Bạc thau đá
Boea treubii Forbes
BÁCH BỘ
Stemona tuberosa Lour
BẠCH CHỈ NAM
Milletia pulchra Kurz,
Bạch phụ tử
Jatropha Multifida L.
Bạch thược
Premna cambodiana P.Dop var. membranacea P.Dop
Bạch xà
Polypodium Subauriculatum Blume
Bạch đậu khấu
Elettaria cardamomum (L.) White
Bạch đồng nam
Clerodendrum Viscosum Vent

Thống kê cây dược liệu

Theo loạiTheo tình trạng bảo tồn
  • - Sách đỏ: 15
  • - Quí hiếm & đặc hữu: 55
  • - Thông thường: 209
  • - Tuyện chủng (EX): 13
  • - Rất nguy cấp (CR): 21
  • - Nguy cấp (EN): 24
  • - Sẽ nguy cấp (VU): 13
  • - Không đánh giá (NE): 197
  • - Ít nguy cấp (LR): 11
Tổng cây dược liệu: 279

.:: Tổng số truy cập ::.