Cây dược liệu » Tra cứu cây thuốc » Theo hình


BẠCH CHỈ NAM
Milletia pulchra Kurz,
Bạch phụ tử
Jatropha Multifida L.
Bạch thược
Premna cambodiana P.Dop var. membranacea P.Dop
Bạch xà
Polypodium Subauriculatum Blume
Bạch đậu khấu
Elettaria cardamomum (L.) White
Bạch đồng nam
Clerodendrum Viscosum Vent
Bàng
Terminalia catappa L.
Bàng hôi
Terminalia bellirica (Gaertn.) Roxb., 1805
Bằng lăng nước
Lagerstroemia speciose (L.) Pers.
Bầu
Lagenaria siceraria (Mol.) Standl. 1930
Bầu đất
Gynura Procumbens (Lour) Merr. (G. sarmentosa DC)

.:: Tổng số truy cập ::.