Bảo tồn thiên nhiên » Tra cứu » Theo thực vật


Bàng hôi

Tên khoa học: Terminalia bellirica (Gaertn.) Roxb., 1805
Tên khác: Bàng nước, Nhứt, Bàng mốc, Choại, Mung trằng, Bông dêu.
Thuộc: Thông thường
Tình trạng bảo tồn: Không dánh giá (NE)

Bàng hôi

Tên khoa học: Terminalia bellirica (Gaertn.) Roxb..

Bâng khuâng (Ngọc hân)

Tên khoa học: Angelonia goyazensis Benth.

BĂNG LĂNG CƯỜM

Tên khoa học: Không có
Thuộc: Thông thường
Tình trạng bảo tồn: Không dánh giá (NE)

Bằng lăng láng

Tên khoa học: Lagerstroemia duperreana Pierre & Gagn..

Bằng lăng nhỏ ( Nam bộ)

Tên khoa học: Lagerstroemia cochinchinensis Pierre.

Bằng lăng nước

Tên khoa học: Lagerstroemia speciose (L.) Pers.
Thuộc: Thông thường
Tình trạng bảo tồn: Ít nguy cấp (LG)

BẰNG LĂNG ỔI

Tên khoa học: Không có
Thuộc: Thông thường
Tình trạng bảo tồn: Không dánh giá (NE)

.:: Tổng số truy cập ::.