Bảo tồn thiên nhiên » Tra cứu » Theo thực vật


Bàng

Tên khoa học: Terminalia catappa L.
Tên khác: Quang lang
Thuộc: Thông thường
Tình trạng bảo tồn: Không dánh giá (NE)

Bàng hôi

Tên khoa học: Terminalia bellirica (Gaertn.) Roxb., 1805
Tên khác: Bàng nước, Nhứt, Bàng mốc, Choại, Mung trằng, Bông dêu.
Thuộc: Thông thường
Tình trạng bảo tồn: Không dánh giá (NE)

Bàng hôi

Tên khoa học: Terminalia bellirica (Gaertn.) Roxb..

Bâng khuâng

Tên khoa học: Angelonia Goyazensis Benth
Tên khác: Angelonia saricariaefolia sensu Phamh., non Humb. & Bonpl.
Thuộc: Thông thường
Tình trạng bảo tồn: Không dánh giá (NE)

Bâng khuâng (Ngọc hân)

Tên khoa học: Angelonia goyazensis Benth.

BĂNG LĂNG CƯỜM

Tên khoa học: Không có
Thuộc: Thông thường
Tình trạng bảo tồn: Không dánh giá (NE)

Bằng lăng láng

Tên khoa học: Lagerstroemia duperreana Pierre & Gagn..

Bằng lăng nhỏ ( Nam bộ)

Tên khoa học: Lagerstroemia cochinchinensis Pierre.

.:: Tổng số truy cập ::.