Bảo tồn thiên nhiên » Tra cứu » Theo thực vật


Đỏm Harmand

Tên khoa học: Bridelia harmandii Gagn..
Tên khác: Không có

Đơn màng (Đồng đơn)

Tên khoa học: M. membrannacea A. DC.
Tên khác: Không có

Đơn nem trắng (Đơn sóc)

Tên khoa học: M. striata Mez.
Tên khác: Không có

Đơn Trung Quốc

Tên khoa học: M. sinensis A. DC.
Tên khác: Không có

Đơn đỏ ( Trang sơn )

Tên khoa học: Ixora coccinca L
Tên khác: Không có

Đông ba trái có cọng

Tên khoa học: Dunbaria podocarpa Kurz.
Tên khác: Không có

Đồng Balansa

Tên khoa học: Maesa balansac Mez.
Tên khác: Không có

Đồng răng cưa

Tên khoa học: Maesa indica Wall. in. Roxb.
Tên khác: Không có

Thống kê cây dược liệu

Theo loạiTheo tình trạng bảo tồn
  • - Sách đỏ: 14
  • - Quí hiếm & đặc hữu: 51
  • - Thông thường: 162
  • - Tuyện chủng (EX): 13
  • - Rất nguy cấp (CR): 21
  • - Nguy cấp (EN): 17
  • - Sẽ nguy cấp (VU): 7
  • - Không đánh giá (NE): 158
  • - Ít nguy cấp (LR): 11
Tổng cây dược liệu: 227

.:: Tổng số truy cập ::.