Bảo tồn thiên nhiên » Tra cứu » Theo thực vật


Đa tía (Da rất cao)

Tên khoa học: Ficus altissima Bl.
Tên khác: Không có

Đa trụi

Tên khoa học: F. graberrima Bl.
Tên khác: Không có

Đa đậu

Tên khoa học: F. pisocarpa Bl.
Tên khác: Không có

Đại bi

Tên khoa học: Blumea balsamifera (L.) DC.
Tên khác: Từ bi
Thuộc: Thông thường
Tình trạng bảo tồn: Không đánh giá (NE)

ĐÁI BÒ

Tên khoa học: Không có
Tên khác: Không có
Thuộc: Thông thường
Tình trạng bảo tồn: Không đánh giá (NE)

Đại lá tà

Tên khoa học: Plumeria obtusa L..
Tên khác: Không có

Đài tiên xanh ( Tục đoạn)

Tên khoa học: Pholidota guibertiae Fin.
Tên khác: Không có

Đằng ca

Tên khoa học: Securidaca inappendiculata Hassk..
Tên khác: Không có

Thống kê cây dược liệu

Theo loạiTheo tình trạng bảo tồn
  • - Sách đỏ: 14
  • - Quí hiếm & đặc hữu: 54
  • - Thông thường: 201
  • - Tuyện chủng (EX): 13
  • - Rất nguy cấp (CR): 21
  • - Nguy cấp (EN): 20
  • - Sẽ nguy cấp (VU): 13
  • - Không đánh giá (NE): 191
  • - Ít nguy cấp (LR): 11
Tổng cây dược liệu: 269

.:: Tổng số truy cập ::.