Bảo tồn thiên nhiên » Tra cứu » Theo thực vật


Đỏm Harmand

Tên khoa học: Bridelia harmandii Gagn..

Đơn màng (Đồng đơn)

Tên khoa học: M. membrannacea A. DC.

Đơn nem trắng (Đơn sóc)

Tên khoa học: M. striata Mez.

Đơn Trung Quốc

Tên khoa học: M. sinensis A. DC.

Đơn đỏ ( Trang sơn )

Tên khoa học: Ixora coccinca L

Đông ba trái có cọng

Tên khoa học: Dunbaria podocarpa Kurz.

Đồng Balansa

Tên khoa học: Maesa balansac Mez.

Đồng răng cưa

Tên khoa học: Maesa indica Wall. in. Roxb.

.:: Tổng số truy cập ::.