Bảo tồn thiên nhiên » Tra cứu » Theo thực vật


Xuân tôn dạng cà fê

Tên khoa học: Xantonnea coffeoidex Pierre ex Pit.

Xuân tôn Maigay

Tên khoa học: Swintoma maigayi

Xuân tôn Phú quốc

Tên khoa học: X. quoensis Pierre ex Pit.

Xuân tôn Robinson

Tên khoa học: Xantonnea robinsonii Pit.

Xương cá

Tên khoa học: C. dicoccum Gaertn var rostratum Thw.ex.Pit.

Xuyên cóc

Tên khoa học: Choerospondias axillaris (Roxb.) Burtt,& Hill

Xuyên mộc dung

Tên khoa học: Dacryodes dungii Dai & Yakoi..

Ý Dĩ

Tên khoa học: Coix lacryma- jobi L
Tên khác: Bo bo, hạt cườm.
Thuộc: Thông thường
Tình trạng bảo tồn: Ít nguy cấp (LG)

.:: Tổng số truy cập ::.