Bảo tồn thiên nhiên » Tra cứu » Theo thực vật


Xuân tôn dạng cà fê

Tên khoa học: Xantonnea coffeoidex Pierre ex Pit.
Tên khác: Không có

Xuân tôn Maigay

Tên khoa học: Swintoma maigayi
Tên khác: Không có

Xuân tôn Phú quốc

Tên khoa học: X. quoensis Pierre ex Pit.
Tên khác: Không có

Xuân tôn Robinson

Tên khoa học: Xantonnea robinsonii Pit.
Tên khác: Không có

Xương cá

Tên khoa học: C. dicoccum Gaertn var rostratum Thw.ex.Pit.
Tên khác: Không có

Xuyên cóc

Tên khoa học: Choerospondias axillaris (Roxb.) Burtt,& Hill
Tên khác: Không có

Xuyên mộc dung

Tên khoa học: Dacryodes dungii Dai & Yakoi..
Tên khác: Không có

Ý Dĩ

Tên khoa học: Coix lacryma- jobi L
Tên khác: Bo bo, hạt cườm.
Thuộc: Thông thường
Tình trạng bảo tồn: Ít nguy cấp (LG)

Thống kê cây dược liệu

Theo loạiTheo tình trạng bảo tồn
  • - Sách đỏ: 14
  • - Quí hiếm & đặc hữu: 51
  • - Thông thường: 162
  • - Tuyện chủng (EX): 13
  • - Rất nguy cấp (CR): 21
  • - Nguy cấp (EN): 17
  • - Sẽ nguy cấp (VU): 7
  • - Không đánh giá (NE): 158
  • - Ít nguy cấp (LR): 11
Tổng cây dược liệu: 227

.:: Tổng số truy cập ::.