Bảo tồn thiên nhiên » Tra cứu » Theo thực vật


Xà căn dầu

Tên khoa học: O. mungos L.
Tên khác: Không có

Xà căn Harris

Tên khoa học: Ophiorrhiza. harrosiana Heyne
Tên khác: Không có

Xà căn hoe

Tên khoa học: P. subrubescens Drace.
Tên khác: Không có

Xà căn máu

Tên khoa học: O. sanguinea Bl.
Tên khác: Không có

Xà căn Nhật

Tên khoa học: O. japonica Bl.
Tên khác: Không có

Xà căn núi (Hạ sĩ rừng)

Tên khoa học: Hypolytrum nemorum (Vahl.) Spreng.
Tên khác: Không có

Xà căn thượng hải

Tên khoa học: O.cantonienisis Hance
Tên khác: Không có

Xả má

Tên khoa học: Ampelocalamus sp
Tên khác: Không có
Thuộc: Thông thường
Tình trạng bảo tồn: Không đánh giá (NE)

Thống kê cây dược liệu

Theo loạiTheo tình trạng bảo tồn
  • - Sách đỏ: 14
  • - Quí hiếm & đặc hữu: 54
  • - Thông thường: 201
  • - Tuyện chủng (EX): 13
  • - Rất nguy cấp (CR): 21
  • - Nguy cấp (EN): 20
  • - Sẽ nguy cấp (VU): 13
  • - Không đánh giá (NE): 191
  • - Ít nguy cấp (LR): 11
Tổng cây dược liệu: 269

.:: Tổng số truy cập ::.