Bảo tồn thiên nhiên » Tra cứu » Theo thực vật


Vung

Tên khoa học: Gigantochloa sp
Tên khác: Không có
Thuộc: Thông thường
Tình trạng bảo tồn: Không đánh giá (NE)

Vừng sinh

Tên khoa học: D. caryaecolum Guill.
Tên khác: Không có

Vừng đất

Tên khoa học: Artane malongifolia (L.) Benth.
Tên khác: Không có

Vuốt chua

Tên khoa học: U. acida (Hunt) Roxb.
Tên khác: Không có

Vuốt chua (cầu đằng)

Tên khoa học: Uncaria acida (Kunt.) Roxb.
Tên khác: Không có

Vuốt hùm (vuốt leo)

Tên khoa học: U. scandens (Smith) Hutch.
Tên khác: Không có

Vuốt len

Tên khoa học: U. lanosa Wall.f.ferrea (Bl.) Ridsd.
Tên khác: Không có

Vuốt tím

Tên khoa học: U. cordata (Lour.) Merr.
Tên khác: Không có

Thống kê cây dược liệu

Theo loạiTheo tình trạng bảo tồn
  • - Sách đỏ: 14
  • - Quí hiếm & đặc hữu: 54
  • - Thông thường: 201
  • - Tuyện chủng (EX): 13
  • - Rất nguy cấp (CR): 21
  • - Nguy cấp (EN): 20
  • - Sẽ nguy cấp (VU): 13
  • - Không đánh giá (NE): 191
  • - Ít nguy cấp (LR): 11
Tổng cây dược liệu: 269

.:: Tổng số truy cập ::.