Bảo tồn thiên nhiên » Tra cứu » Theo thực vật


Xoài (Quéo)

Tên khoa học: Mangifera reba Pierre..

Xoài giả (Chây lơn)

Tên khoa học: Buchanania arborescens (BL) Bl..

Xoài lá nhỏ (xoài rừng )

Tên khoa học: Mangifera minutifolia Evr..

Xoài nụt

Tên khoa học: Mangifera cochinchinensis Engl..

Xoài Đồng nai

Tên khoa học: Mangifera đongnaiensis Pierre..

Xoan

Tên khoa học: Melia azedarach L.

XOAN ĐÀO

Tên khoa học: Không có
Thuộc: Thông thường
Tình trạng bảo tồn: Không dánh giá (NE)

XOAY

Tên khoa học: Không có
Thuộc: Thông thường
Tình trạng bảo tồn: Không dánh giá (NE)

.:: Tổng số truy cập ::.