Bảo tồn thiên nhiên » Tra cứu » Theo thực vật


Vi túi tai

Tên khoa học: Micropera pallida (Roxb.) Lindl.
Tên khác: Không có

Viết

Tên khoa học: Manikara kauki (L.) Dub.
Tên khác: Không có

Vô danh hoa

Tên khoa học: Anomianthusdulcis (Dun) Sinclair
Tên khác: Không có

Vói voi

Tên khoa học: Heliotropium indicum L..
Tên khác: Không có

Vông nem

Tên khoa học: Erythrina variegata L.
Tên khác: Không có

Vú bò

Tên khoa học: F. heterophylla L.f. var. heterophylla
Tên khác: Không có

Vũ nữ ( Bò cạp tía)

Tên khoa học: Arachnis annamensis ( Rolfe ) j.j Smith.
Tên khác: Không có

Vú sữa

Tên khoa học: Chrysophyllum cainito L..
Tên khác: Không có

Thống kê cây dược liệu

Theo loạiTheo tình trạng bảo tồn
  • - Sách đỏ: 14
  • - Quí hiếm & đặc hữu: 54
  • - Thông thường: 201
  • - Tuyện chủng (EX): 13
  • - Rất nguy cấp (CR): 21
  • - Nguy cấp (EN): 20
  • - Sẽ nguy cấp (VU): 13
  • - Không đánh giá (NE): 191
  • - Ít nguy cấp (LR): 11
Tổng cây dược liệu: 269

.:: Tổng số truy cập ::.