Bảo tồn thiên nhiên » Tra cứu » Theo thực vật


Xoài (Quéo)

Tên khoa học: Mangifera reba Pierre..
Tên khác: Không có

Xoài giả (Chây lơn)

Tên khoa học: Buchanania arborescens (BL) Bl..
Tên khác: Không có

Xoài lá nhỏ (xoài rừng )

Tên khoa học: Mangifera minutifolia Evr..
Tên khác: Không có

Xoài nụt

Tên khoa học: Mangifera cochinchinensis Engl..
Tên khác: Không có

Xoài Đồng nai

Tên khoa học: Mangifera đongnaiensis Pierre..
Tên khác: Không có

Xoan

Tên khoa học: Melia azedarach L.
Tên khác: Không có

XOAN ĐÀO

Tên khoa học: Không có
Tên khác: Không có
Thuộc: Thông thường
Tình trạng bảo tồn: Không đánh giá (NE)

XOAY

Tên khoa học: Không có
Tên khác: Không có
Thuộc: Thông thường
Tình trạng bảo tồn: Không đánh giá (NE)

Thống kê cây dược liệu

Theo loạiTheo tình trạng bảo tồn
  • - Sách đỏ: 14
  • - Quí hiếm & đặc hữu: 51
  • - Thông thường: 162
  • - Tuyện chủng (EX): 13
  • - Rất nguy cấp (CR): 21
  • - Nguy cấp (EN): 17
  • - Sẽ nguy cấp (VU): 7
  • - Không đánh giá (NE): 158
  • - Ít nguy cấp (LR): 11
Tổng cây dược liệu: 227

.:: Tổng số truy cập ::.