Bảo tồn thiên nhiên » Động vật » Chi tiết loài

Tên việt nam: Cámuối xo (Dọc khế)

Tên khoa học: Cipadessa baccifera (Roth) Miq.

Cấp bậc sinh giới

Ngành: Thực vật

Bộ: Dilleniales (tên khoa học là Dilleniales)

Họ: HỌ DILLENIACEAE (tên khoa học là DILLENIACEAE)

.:: Tổng số truy cập ::.