Bảo tồn thiên nhiên » Động vật » Chi tiết loài

Tên việt nam: Dây da hình không cuống

Tên khoa học: Allomorphia subsessilis Craib.

Cấp bậc sinh giới

Ngành: Thực vật

Bộ: Fabales (tên khoa học là Fabales)

Họ: HỌ ĐẬU (tên khoa học là FABACEAE)

.:: Tổng số truy cập ::.