Bảo tồn thiên nhiên » Động vật » Chi tiết loài

Tên việt nam: Ba bét trắng ( Ruống )

Tên khoa học: Mallutus opelta Muell.Arg.

Cấp bậc sinh giới

Ngành: Thực vật

Bộ: Fabales (tên khoa học là Fabales)

Họ: THƯỢNG TIÊN (tên khoa học là GESNERIACEAE)

.:: Tổng số truy cập ::.