Bảo tồn thiên nhiên » Động vật » Chi tiết loài

Tên việt nam: Bứa lửa

Tên khoa học: Garcinaia fusca Pierre..

Cấp bậc sinh giới

Ngành: Thực vật

Bộ: Sơ ri (tên khoa học là Malpighiales)

Họ: Thầu dầu (tên khoa học là Euphorbiaceae)

.:: Tổng số truy cập ::.