Bảo tồn thiên nhiên » Động vật » Chi tiết loài

Tên việt nam: CỨT NGỰA

Cấp bậc sinh giới

Ngành: Thực vật

Thuộc: Thông thường

Tình trạng bảo tồn: Không dánh giá (NE)

Đặc điểm nhận dạng:

Tên gọi khác.

Tên khoa học: Achiđdnron balansae (Oliv.) I. Nielsen.

Họ: Trinh nữ (Mimosaceae)

Cây gỗ thuộc nhóm: chưa có tài liệu

 


Mô tả nhận dạng cây.

Cây gỗ nhỡ, cao đến 15m.

Vỏ cây nhẵn màu xám nâu bong mảng.

Phân cành dài, mập, Cành non phủ lông sau nhẵn.

Lá kép lông chim 2 lần, cuống chung cấp 1 dài 4- 5cm, có 1 tuyến ở gân gốc cuống, mang 1-2 đôi cuống cấp 2, mỗi cuống cấp 2 mang 2 - 5 đôi lá chét hình trứng, trái xoan gần tròn, đầu lá tù nhọn, gốc tù rộng hơi lệch, màu xanh lục bóng, không có lông. Gân bên mảnh, gân nhỏ thành mạng dày.

Hoa lưỡng tính, Hoa tự chùm đầu trang viên chuỳ dài 25-30cm. Hoa tự ở nách lá hay trên cành già có lá đã rụng, cuống đầu trạng dài 3,5cm. Hoa nhỏ có đài 4- 5 cao 0,4cm hợp gốc, cánh tràng 5 cao 0,7cm. Nhị đực nhiều, chỉ nhị đực  hợp thàng ống cao. Nhiều noãn, nhẵn.

Quả đậu thuôn mập, dài 10-40cm, rộng 4-5cm, dày 3-4cm, màu xanh lục, nhẵn, không mở trên cây, khi rơi xuống hạt mới nứt vỏ. Hạt dày màu nâu bóng.

Hoa tháng 3-4, quả tháng 5-7.

Mô tả nhận dạng gỗ.

Chưa có tài liệu

Công dụng.

Gỗ dùng trong xây dựng, đóng đồ đạc thông thường trong gia đình, xẻ ván, làm cầu.

Bành Thanh Hùng.

Tài liệu tham khảo:
- Cây gỗ trong kinh doanh, Hội Khoa học kỹ thuật Lâm nghiêp Thành phố Hồ Chí Minh, xuất bản Nông
nghiêp, năm 1990.
- Cây gỗ rừng Việt Nam, Viên điều tra quy hoạch rừng, Bộ lâm nghiệp, Nhà xuất bản Nông nghiệp, Hà
Nội - 1986.
- Giáo trình trường Đại học Nông lâm thành phố Hồ Chí Minh, khoa Lâm nghiệp, KS. Nguyễn Thượng
Hiền, năm 1995. Nguồn ảnh Internet.

 

Thống kê cây dược liệu

Theo loạiTheo tình trạng bảo tồn
  • - Sách đỏ: 14
  • - Quí hiếm & đặc hữu: 54
  • - Thông thường: 201
  • - Tuyện chủng (EX): 13
  • - Rất nguy cấp (CR): 21
  • - Nguy cấp (EN): 20
  • - Sẽ nguy cấp (VU): 13
  • - Không đánh giá (NE): 191
  • - Ít nguy cấp (LR): 11
Tổng cây dược liệu: 269

.:: Tổng số truy cập ::.