Bảo tồn thiên nhiên » Động vật » Chi tiết loài

Tên việt nam: Cá phèn vàng (Tên tiếng Anh: Borneo threadfin)

Tên khoa học: Polynemus borneensis Bleeker, 1852

Cấp bậc sinh giới

Ngành: Loài Cá (tên khoa học là Chordata)

Bộ: Cá Tai Tượng (Perciformes (tên khoa học là Perciformes)

Họ: Họ cá phèn (tên khoa học là Polynemidae)

Thuộc: Thông thường

Tình trạng bảo tồn: Không dánh giá (NE)

Đặc điểm nhận dạng:

Địa điểm thu mẫu: Mẫu cá được thu tại Tân Châu, An Phú, Phú Tân, Châu Phú, Long Xuyên, Chợ Mới, Thoại Sơn, Châu Thành, Châu Đốc, Tri Tôn.


Kích thước: Kích thước mẫu cá thu được từ 2,6 - 22cm ứng với trọng lượng 0,2-120,6g. Kích thước tối đa đạt đến 25 cm.


Phân bố: Cá xuất hiện nhiều ở hạ lưu sông Mekong. Ở An Giang, cá phân bố nhiều trên sông chính, vào đầu mùa lũ khoảng tháng 5,6 xuất hiện rất nhiều cá con.


Đặc điểm sinh học: Thức ăn của cá chủ yếu là các loài giáp xác.


Giá trị kinh tế: Cá có thịt ngon, sản lượng tương đối, có giá trị kinh tế nhất định.


Khai thác: Ngư cụ được dùng khai thác: Lưới, cào.


Mùa vụ khai thác: Quanh năm

 
 

 

 Bành Thanh Hùng,

Nguồn: Điều tra, nghiên cứu về sự hiện diện của các loài thủy sản nước ngọt trên địa bàn tỉnh An Giang, Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản II, Tp Hồ Chí Minh 4/2007.

Thống kê cây dược liệu

Theo loạiTheo tình trạng bảo tồn
  • - Sách đỏ: 16
  • - Quí hiếm & đặc hữu: 55
  • - Thông thường: 221
  • - Tuyện chủng (EX): 13
  • - Rất nguy cấp (CR): 21
  • - Nguy cấp (EN): 24
  • - Sẽ nguy cấp (VU): 13
  • - Không đánh giá (NE): 210
  • - Ít nguy cấp (LR): 11
Tổng cây dược liệu: 292

.:: Tổng số truy cập ::.