Bảo tồn thiên nhiên » Động vật » Chi tiết loài

Tên việt nam: Cá rằm đất (Tên tiếng Anh: Swamp bard)

Tên khoa học: Puntius brevis Bleeker, 1860

Cấp bậc sinh giới

Ngành: Loài Cá (tên khoa học là Chordata)

Bộ: Cá Thiểu (Cypriniformes) (tên khoa học là Cypriniformes)

Họ: Cá Thiểu (Cyprinidae) (tên khoa học là Cyprinidae)

Thuộc: Thông thường

Tình trạng bảo tồn: Không dánh giá (NE)

Đặc điểm nhận dạng:

Địa điểm thu mẫu: Mẫu cá được thu tại tất cả các thủy vực tỉnh An Giang. Đặc biệt xuất hiện nhiều trên khu vực huyện An Phú, Tân Châu, Phú Tân, Chợ Mới.

Kích thước: Mẫu cá thu được có kích thước từ 4.2 - 8.8cm ứng với trọng lượng 1-11.1g. Cá lớn nhất có thể đạt đến 12cm.

Phân bố: Cá phân bố ở Indonesia, Thái Lan, Việt Nam. Ở An Giang, cá phân bố ở các sông, kênh và các vùng trũng nơi có nhiều thủy sinh thực vật sinh sống.

Đặc điểm sinh học: Cá là loài ăn tạp nên được tìm thấy ở những nơi có dòng nước chảy chậm và đứng bao gồm cả hồ chứa. Thức ăn của cá bao gồm giáp xác, sâu bọ, động thực vật phiêu sinh và các loại ấu trùng của côn trùng. Vào mùa lũ, cá di cư vào vùng lũ để sinh sản.

Giá trị kinh tế: Cá có kích thước nhỏ, sản lượng thấp nên có giá trị kinh tế thấp.

Khai thác: Ngư cụ được dùng khai thác: Lưới giăng.


Nguồn: Điều tra, nghiên cứu về sự hiện diện của các loài thủy sản nước ngọt trên địa bàn tỉnh An Giang, Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản II, Tp Hồ Chí Minh 4/2007.

Bành Thanh Hùng, sưu tầm

Thống kê cây dược liệu

Theo loạiTheo tình trạng bảo tồn
  • - Sách đỏ: 16
  • - Quí hiếm & đặc hữu: 55
  • - Thông thường: 221
  • - Tuyện chủng (EX): 13
  • - Rất nguy cấp (CR): 21
  • - Nguy cấp (EN): 24
  • - Sẽ nguy cấp (VU): 13
  • - Không đánh giá (NE): 210
  • - Ít nguy cấp (LR): 11
Tổng cây dược liệu: 292

.:: Tổng số truy cập ::.