Bảo tồn thiên nhiên » Động vật » Chi tiết loài

Tên việt nam: Cá lòng tong sắt

Tên khoa học: Esomua1longimanus Lunel, 1881

Cấp bậc sinh giới

Ngành: Loài Cá (tên khoa học là Chordata)

Bộ: Cá Thiểu (Cypriniformes) (tên khoa học là Cypriniformes)

Họ: Cá Thiểu (Cyprinidae) (tên khoa học là Cyprinidae)

Thuộc: Thông thường

Tình trạng bảo tồn: Không dánh giá (NE)

Đặc điểm nhận dạng:


Địa điểm thu mẫu: Mẫu cá được thu tại hầu hết  các sông, kênh rạch, ao hồ, mương vườn ở các huyện của tỉnh An Giang. Mẫu  cá thu được nhiều tại thủy vực nội đồng huyện Châu Thành, T/p.Long Xuyên, Tân Châu.
Kích thước : Cá có kích thước từ 2,5 – 7,3cm, trọng lượng rất nhỏ, mỗi cá thể trung bình 2,5 gr/con.
Phân bố: Cá được phân bố nhiều trên lưu vực sông Mekong. Tập trung chủ yếu nơi nước tĩnh và có nhiều thủy sinh vật sinh sống.
Đặc điểm sinh học: Cá ăn các loại động thực vật phiêu sinh và ấu trùng côn trùng.
Giá trị kinh tế: Kích thước cá nhỏ, sản lượng không cao và được sử dụng làm thức ăn tươi sống cho cá nuôi và tiêu thụ trong gia đình.
Khai thác: Ngư cụ được dùng khai thác: Lưới, dớn.
Mùa vụ khai thác: Tập trung vào mùa mưa.
Hiện trạng nghiên cứu và phát triển : Chưa có nhiều nghiên cứu về loài này.

Nguồn: Điều tra, nghiên cứu về sự hiện diện của các loài thủy sản nước ngọt trên địa bàn tỉnh An Giang, Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản II, Tp Hồ Chí Minh 4/2007.

Bành Thanh Hùng, sưu tầm

Thống kê cây dược liệu

Theo loạiTheo tình trạng bảo tồn
  • - Sách đỏ: 16
  • - Quí hiếm & đặc hữu: 55
  • - Thông thường: 221
  • - Tuyện chủng (EX): 13
  • - Rất nguy cấp (CR): 21
  • - Nguy cấp (EN): 24
  • - Sẽ nguy cấp (VU): 13
  • - Không đánh giá (NE): 210
  • - Ít nguy cấp (LR): 11
Tổng cây dược liệu: 292

.:: Tổng số truy cập ::.