Bảo tồn thiên nhiên » Động vật » Chi tiết loài

Tên việt nam: Lịch đồng

Tên khoa học: Ophisternon bengalense M’Clelland, 1845

Cấp bậc sinh giới

Ngành: Loài Cá (tên khoa học là Chordata)

Bộ: Lịch Đồng (tên khoa học là Synbranchiformes)

Họ: Lịch Đồng (tên khoa học là Synbranchidae)

Thuộc: Thông thường

Tình trạng bảo tồn: Không dánh giá (NE)

Đặc điểm nhận dạng:


Địa điểm thu mẫu : Mẫu được thu khu vực nội đồng, ruộng lúa, kênh rạch ở tỉnh An Giang. Chủ yếu ở các huyện Chợ Mới, Châu Thành, Tri Tôn, Tịnh Biên…
Kích thước : Có kích thức từ 35-52 cm.
Phân bố : Lịch đồng phân bố chủ yếu trong vùng ngập nước nội đồng.
Đặc điểm sinh học : Lịch đồng hoạt động chủ yếu về đêm, ban ngày sống trong hang bùn, sinh sản vào mùa mưa. Thức ăn của cá chủ yếu là các loại tôm, cá con, côn trùng…
Giá trị kinh tế : Lịch đồng rất được người tiêu dùng ưa chuộng tuy nhiên sản lượng tương đối thấp nên chỉ được tiêu thụ trong gia đình.
Khai thác : Lịch được khai thác chủ yếu vào mùa mưa, mùa lũ.
Hiện trạng nghiên cứu và phát triển  Sản lượng lịch đồng khai thác không cao nên  chưa được quan tâm nghiên cứu.

Bành Thanh Hùng, sưu tầm
Nguồn:

Thống kê cây dược liệu

Theo loạiTheo tình trạng bảo tồn
  • - Sách đỏ: 16
  • - Quí hiếm & đặc hữu: 55
  • - Thông thường: 221
  • - Tuyện chủng (EX): 13
  • - Rất nguy cấp (CR): 21
  • - Nguy cấp (EN): 24
  • - Sẽ nguy cấp (VU): 13
  • - Không đánh giá (NE): 210
  • - Ít nguy cấp (LR): 11
Tổng cây dược liệu: 292

.:: Tổng số truy cập ::.