Bảo tồn thiên nhiên » Động vật » Chi tiết loài

Tên việt nam: Đại lá tà

Tên khoa học: Plumeria obtusa L..

Cấp bậc sinh giới

Ngành: NGÀNH HẠT KÍN (tên khoa học là ANGIOSPERMAE)

Bộ: Malvales (tên khoa học là Malvales)

Họ: TRƯỜNG LỆ (tên khoa học là DROSERACEAE)

.:: Tổng số truy cập ::.