Bảo tồn thiên nhiên » Động vật » Chi tiết loài

Tên việt nam: Đài tiên xanh ( Tục đoạn)

Tên khoa học: Pholidota guibertiae Fin.

Cấp bậc sinh giới

Ngành: Thực vật

Bộ: Sim (tên khoa học là Myrtales)

Họ: SANG LẺ (TỬ VI) (tên khoa học là LYTHRACEAE)

.:: Tổng số truy cập ::.